תמונות

עדיין חולם על האלופות. לוקאקו (gettyimages)