תמונות

לעמוד ולמחוא להם כפיים (כל התמונות: דני מרון)