תמונות

חורף, ליאורי אלון,Touch_and_Wood, ארגז אחסון לכרבוליות,550 שקלים. צילום: ליאורי אלון