תמונות

הילד עודאי חנבאזה שנדרס למוות צילום: פוראת נאסר