תמונות

ליאור אסולין עם ואשקונסלוש. הישראלי תורגל בקישור (מור שאולי)