תמונות

תרגיל צבאי - צה" מתאמן לקראת מלחמה צילום: חדשות 2