תמונות

ספגו קללות ומטבעות מהיציע. דסה ואזולאי (צילום: עודד קרני)