תמונות

מוחמד קנדיל הודף, פתח טוב בין הקורות (יניב גונן)