תמונות

טיילות בארץ, מרכז המבקרים צילום דורון ניסים