תמונות

דני ניראון ושביט אלימלך באימון (אלעד ירקון)