תמונות

"גידול עצום בכמות המנויים בכדורסל" (צילום: אלן שיבר)