תמונות

מסי תומך בו בצורה מעניינת (צילוך מסך מתוך מונדו דפורטיבו)