תמונות

ענקים: שפר, צ'ורצ'יץ', סולומון ואליהו. אבל מי הכי גדול?