תמונות

קובי חסן. רמת השרון עיבתה משמעותית את הסגל