תמונות

כבר התרגל להנפות. שוויינשטייגר (gettyimages)