תמונות

אירוע מקימי - מוקי ויעל פוליאקוס צילום: אמיר מאירי