תמונות

אך זה נגמר בקנס. למאריץ' שלום (GETTYIMAGES)