תמונות

ביטון מול כוכבי בלגיה. והוא לא ידע שהוא כזה (אלן שיבר)