תמונות

עמי נימני יורד למחצית לא מרוצה (אלעד ירקון)