תמונות

מוטי איווניר במחנה האימונים. מתיאחסן: &"זה היה המאמן של מכבי&"