תמונות

המסמכים שהוגשו לבית הדין הבינלאומי, צילום: