תמונות

מוכיח את עצמו. לידור כהן (צילום: אלן שיבר)