תמונות

הארנה החשדה בחיפה. תדיח את נוקיה מאירוח הגמר?