תמונות

והדקות הראשונות אופיינו בעיקר באיבודי כדור (אלן שיבר)