תמונות

והנה גם המדים החדשים. ביטון בירוק-לבן של סלטיק