תמונות

שער נעול, שביתה במגזר הנוצרי צילום: פוראת נסאר