תמונות

יעקב דויטש הרב שהורשע בביצוע עבירות מין בקטינים צילום: מוניס זחאלקה ושי שפירא