תמונות

חזרו למקום הראשון. שחקני קטמון חוגגים (צילום: עדי אורן)