תמונות

אירוע גולברי אסי ישראלוף ואשתו אפרת צילום: שי וליץ