תמונות

ובסופו של דבר ירד מהדשא כשהוא מדדה על רגלו (יניב גונן)