תמונות

דווקא נראים מבסוטים. הצ'צ'נים נהנים בחמי יואב