תמונות

אטלייה, ספרים בספריית סולם צילום: Caren Huygelen