תמונות

גם הוא יעבור מק"ש לחיפה? אבוחצירה (אלן שיבר)