תמונות

תומר סיני בדיון בהארכת המעצר אתמול (שרון קביליו)