תמונות

תמונה שכיחה מהאמירויות. עד מתי ונגר? (gettyimages)