תמונות

הוא לא לחוץ, השאר לא רגועים. שווייני (GETTYIMAGES)