תמונות

סאנצ'ס צולל, השופט לא השתכנע (gettyimages)