תמונות

אם יש מגיע בספורט, אז מגיע לאיש הזה (gettyimages)