תמונות

בתים לחג, רנה דוקטור מטבח אי, צילום שי אדם צילום: שי אדם