תמונות

דה לאורנטיס ובניטס, ממשיכים יחד (gettyimages)