תמונות

קרויטר. לא התאמץ ממש בדרך לגמר (בן פרידמן)