תמונות

כנס האור והחלל בבטחון, אוניברסיטת בן גוריון צילום: אוניברסיטת בן גוריון