תמונות

לא ידע הרבה רגעי אושר בירוק. עמאשה (אלן שיבר)