תמונות

שחקני עספור נפגשים עם ציון ברוך ויעל פוליאקוב צילום: אלעד דיין