תמונות

מאלון בימיו היפים. אגדה שהייתה באמת (getty)