תמונות

המרחק בין כוכב על לעוד זר הוא לפעמים קצר מאוד (אלן שיבר)