תמונות

מיליטו חזר, אינטר המשיכה לרוץ (gettyimages)