תמונות

שלט "סופר-יהודים". התגרות מיותרת (אלן שיבר)