תמונות

דור דוידי. יושאל ליריבה העירונית? (אלעד ירקון)