תמונות

תגובה טיפוסית בדרבי הפתח תקוואי להחלטה של יעקב (שי לוי)